Sobota, 22 czerwca 2024 r. Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza

Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Główczycach

Będziechowo

 

Kościół filialny pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych Będziechowo

parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

Kościół filialny pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Będziechowie został wzniesiony w latach 80. XX wieku, kie­dy na fali wiosny Solidarności komunistyczna administracja pań­stwowa w ramach odwilży wyraziła zgodę na budowę w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej kilkunastu świątyń. Wieś znacznie oddalona od kościoła parafialnego w Główczycach z zapałem przystąpiła do wsparcia inicjatywy proboszcza ks. Gustawa Zająca, salezjanina. Przyjęto projekt nowoczesnej skromnej świątyni salowej o kurtynowo ustawionych ścianach bocz­nych, z prezbiterium włączonym do nawy. Bezwieżową bryłę dopełnia tylko nowoczesna sygnaturka. Mieszkańcy ofiarami finansowymi i własną pracą dali świadectwo zaangażowania. Zwieńczeniem dzieła było poświęcenie kościoła w dniu 4 paź­dziernika 1987 roku, którego w asyście licznie zgromadzonych księży i wiernych dokonał biskup Tadeusz Werno.

Mieszkańcy chętnie gromadzą się na nabożeństwach maryj­nych i Mszy świętej sprawowanych przez salezjanów z główczyckiej parafii, administrowanej przez proboszcza ks. Grzegorza Stępniaka SDB. Tutaj, bliżej Pana, poprzez osobistą ofiarność doświadczają uczestnictwa we wspólnocie...