środa, 22 września 2021 r. Imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Główczycach

MENU

 

Msze święte

  • Główczyce - 8.30; 10.00; 12.00; 18.00
  • Szczypkowice - 9.00
  • Izbica - 10.30
  • Będziechowo - 12.00
  • Rzuszcze - 13.30
  • Wielka Wieś - 13.30

Będziechowo

 

Kościół filialny pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych Będziechowo

parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

Kościół filialny pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Będziechowie został wzniesiony w latach 80. XX wieku, kie­dy na fali wiosny Solidarności komunistyczna administracja pań­stwowa w ramach odwilży wyraziła zgodę na budowę w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej kilkunastu świątyń. Wieś znacznie oddalona od kościoła parafialnego w Główczycach z zapałem przystąpiła do wsparcia inicjatywy proboszcza ks. Gustawa Zająca, salezjanina. Przyjęto projekt nowoczesnej skromnej świątyni salowej o kurtynowo ustawionych ścianach bocz­nych, z prezbiterium włączonym do nawy. Bezwieżową bryłę dopełnia tylko nowoczesna sygnaturka. Mieszkańcy ofiarami finansowymi i własną pracą dali świadectwo zaangażowania. Zwieńczeniem dzieła było poświęcenie kościoła w dniu 4 paź­dziernika 1987 roku, którego w asyście licznie zgromadzonych księży i wiernych dokonał biskup Tadeusz Werno.

Mieszkańcy chętnie gromadzą się na nabożeństwach maryj­nych i Mszy świętej sprawowanych przez salezjanów z główczyckiej parafii, administrowanej przez proboszcza ks. Grzegorza Stępniaka SDB. Tutaj, bliżej Pana, poprzez osobistą ofiarność doświadczają uczestnictwa we wspólnocie...